Jak dobrze sformułować cel szkolenia? Część druga!

Jak dobrze sformułować cel szkolenia? Część druga!

Zacznijmy od tego, że kiedy na podstawie badań potrzeb szkoleniowych powstanie długookresowy plan wzrostu potencjału ludzkiego, należy zastanowić się, co chcemy uzyskać w wyniku poszczególnych warsztatów. Należy pamiętać, że trening jest tylko jednym z elementów realizacji celu. Istnieją też inne formy wspomagania przedsięwzięcia.

III etap – sprawy organizacyjne

Natomiast kiedy wiemy, jaki cel przed nami stoi i jak wspomagać jego realizację, czas zaplanować ramy organizacyjne zadania. Ponadto osoba zajmująca się stroną organizacyjną zajęć powinna między innymi:

– ustalić skład grup uczestników,

– określić przybliżone terminy i wymiar godzinowy,

– zdecydować, gdzie zorganizować zajęcia (wyjazd do ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego, wykorzystanie własnych pomieszczeń),

– wybrać realizatora treningu (może to być komórka wewnętrzna lub firma szkoleniowa z zewnątrz).

IV etap – kryteria osiągnięcia celu

Już na tym etapie należy wypracować kryteria oceny kursu. Przede wszystkim musimy zastanowić się po czym poznamy, że cel szkolenia został zrealizowany i w jaki sposób będziemy wymagać, by nabyte umiejętności były stosowane? Na pewno wyraźne sformułowanie oczekiwań ułatwi nie tylko dobór formy szkolenia, ale także dobór wyznaczników jego oceny. Oczywiście zadanie to z pewnością jest bardzo trudne, ponieważ konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku.

V etap – pokonywanie przeszkód

Warto wspomnieć także o tym, że problemy, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celu warsztatu, mogą mieć różne przyczyny:

– organizatorzy mogą mieć złe doświadczenia z dotychczasowej współpracy z firmami szkoleniowymi,

– zespół może wykazywać brak entuzjazmu spowodowany niezrozumieniem celowości treningu, proponowanej formy czy niedogodności terminu.

Zdecydowanie w takich przypadkach zasadniczą rolę odgrywają umiejętności dyplomatyczne menedżera personalnego. Chodzi oto, że musi on wcześniej przewidzieć przeszkody natury formalnej i psychologicznej, co pozwoli mu zminimalizować obawy pracowników i sprawić, by idea szkolenia zyskała ogólne poparcie.

VI etap – konsekwencje celu

No cóż, na tym etapie należy zwrócić uwagę na wszystkie konsekwencje zaplanowanego celu – tak pozytywne, jak i negatywne (w stosunku do grupy szkolonej i całego przedsiębiorstwa).

VIII etap – raport szkolenia

Musisz wiedzieć o tym, że raport jest dokumentem tworzonym przez dział personalny lub komórkę do spraw szkoleń dla dyrekcji przedsiębiorstwa oraz firmy szkoleniowej. Przede wszystkim pozwala on ostatecznie sprecyzować cel i przedstawić go komórce decyzyjnej, pomaga wybrać firmę szkoleniową, jest cenną wskazówką przy opracowywaniu programu i formy treningu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *