Jakie są wady i zalety outsourcingu kadr?

Jakie są wady i zalety outsourcingu kadr?

Często pojawia się pytanie: dlaczego tak wielu pracodawców decyduje się na przekazanie zarządzania kadrami i płacami do zewnętrznej firmy? Wbrew pozorom odpowiedź jest dość prozaiczna: redukcja kosztów oraz przeniesienie odpowiedzialności przed urzędami na firmę, której powierza się outsourcing. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący plusów i minusów outsourcingu kadr. Przeczytaj go koniecznie!

Na czym polega outsourcing kadr?

Zacznijmy od tego, że naliczanie pensji oraz wszystkie czynności związane z kadrami, płacami, umowami i szeroko rozumianym personelem to żmudne i czasochłonne zadanie. Przede wszystkim wymaga to doskonałej organizacji, dużego doświadczenia oraz specjalistycznego oprogramowania. Niestety, ale konsekwencje za błędy przy naliczaniu płac mogą być bardzo dotkliwe. W związku z tym powierzenie zadań kadrowo-płacowych do zewnętrznej, specjalistycznej firmy jest często doskonałym posunięciem. Poza tym pozwala pracodawcy skupić się na najważniejszych celach w prowadzeniu działalności.

Zalety outsourcingu kadrowo-płacowego

Wśród zalet outsourcingu kadrowo-płacowego można wymienić:

– redukcja kosztów prowadzenia działu kadrowo-płacowego nawet o 40%,

– przeniesienie pełnej odpowiedzialności na firmę, której powierza się outsourcing,

– odpadają obowiązki i koszty z organizacją miejsca pracy działu kadrowo-płacowego: koszty szkoleń, zakupu oprogramowania, sprzętu komputerowego itp.

– odpadają obowiązki ciągłego doskonalenia i szkoleń działu kadr i płac,

– zachowanie całkowitej poufności w firmie dotyczącej wynagrodzeń,

– szybkie dopasowywanie się do zmieniających warunków i przepisów bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

– stabilne i przewidywalne koszty ponoszone przy obsłudze kadrowo-płacowej – ustalone stawki obsługi nie zmieniają się latami,

– dobre firmy outsourcingowe gwarantują darmowe porady, szkolenia dla kadry oraz dbają o wszystkie aspekty kadrowe w firmie zapewniając funkcjonalne,

– szczegółowe raporty z działań kadrowo-płacowych,

Ponadto nowoczesna obsługa kadrowo-płacowa dodatkowo zapewnia:

– archiwizację i digitalizację wszystkich dokumentów kadrowo-płacowych firmy z zachowaniem wszystkich możliwych form zachowania bezpieczeństwa.

Wady outsourcingu kadrowo-płacowego

No cóż, jeśli wybierzemy rozsądnie firmę, której powierzymy zadania kadrowe i placowe to trudno doszukać się większych wad. Oczywiście jedynym punktem spornym jest przekazanie wszystkich dokumentów na zewnątrz firmy. Ale ma to jednak wiele zalet: przenosimy ciężar przechowywania dokumentacji, otrzymujemy dostęp do danych w formie cyfrowej (zdalny dostęp). Musisz wiedzieć, że solidna , rzetelna i doświadczona firma outsourcingowa nie niesie za sobą żadnego zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *