Jak się odlicza VAT od samochodów?

Jak się odlicza VAT od samochodów?

Już od 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący zasad odliczania VAT od samochodów. Przeczytaj go koniecznie!

Przepisy wprowadzające zmiany

Zacznijmy od tego, że wprowadzane zmiany wynikają z:

1) ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozyzcja 312), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, która wprowadza zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z 2011 roku Nr 177, pozyzja 1054, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”,

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dziennik Ustaw pozycja 407), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie katalogu pojazdów”,

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dziennik Ustaw pozycja 369),

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw pozycja 371).

Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Przede wszystkim podstawą wprowadzanych zmian jest decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 roku upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od artykułu 26 ustęp 1 lit. a) i artykuł 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, strona 51). Musisz wiedzieć, że wprowadzane zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie C-160/11 Bawaria Motors.

Pojazdy, których dotyczą nowe zasady odliczania

Warto wspomnieć także o tym, że nowe zasady dotyczą pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Musisz wiedzieć, że pojazdami samochodowymi są pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 kilometrów/h, czyli między innymi:

• motocykle,

• quady,

• samochody osobowe,

• samochody ciężarowe,

• samochody specjalne.

Za pojazdy samochodowe nie uznaje się zatem między innymi też:

• ciągników rolniczych oraz

• motorowerów.

Przed kupnem samochodu sprawdź, czy nie posiada on ukrytych usterek!
mobilekspert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *