Jak rozliczyć fakturę VAT wystawioną przed powstaniem obowiązku podatkowego? Częśćpierwsza!

Jak rozliczyć fakturę VAT wystawioną przed powstaniem obowiązku podatkowego? Częśćpierwsza!

Trzeba przyznać, że wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usług bądź otrzymaniem zaliczki jest dopuszczalne. Musisz wiedzieć, że ustawodawca wprowadził jednak ścisłe ramy czasowe, w których faktura powinna być sporządzona. Jednak naruszenie tych terminów i przedwczesne wystawienie faktury może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy. W związku z tym w takich przypadkach warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza że interpretacje organów podatkowych w tym zakresie nie są jednolite. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak rozliczyć fakturę VAT wystawioną przed powstaniem obowiązku podatkowego. Przeczytaj go koniecznie!!

Wystawianie faktur VAT

Zacznijmy od tego, że sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106 i ust. 2 ustawy). Oczywiście dla niektórych czynności ustawodawca wprowadził jednak szczególne terminy wystawiania faktur.

Termin wystawienia faktur

Jeżeli chodzi o usługi budowlane lub budowlano-montażowe to wykonywane są one na rzecz podatnika: nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Natomiast dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), dokonane na rzecz podatnika – nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów; gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów. Za to czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, wykonywane na rzecz podatnika – nie później niż 90 dnia od dnia wykonania tych czynności

W przypadku takich usług jak:

• najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze,

• ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

• stałej obsługi prawnej i biurowej,

• tzw. usługi powszechne,

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług to nie później niż z upływem terminu płatności. Warto wspomnieć o tym, że faktury mogą być wystawiane również przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, lecz i tutaj ustawodawca wprowadził ograniczenie czasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *