Kadry i płace

Jakie są wady i zalety outsourcingu kadr?

5 kwietnia 2017

Często pojawia się pytanie: dlaczego tak wielu pracodawców decyduje się na przekazanie zarządzania kadrami i płacami do zewnętrznej firmy?...

Na czym polega prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej?

5 kwietnia 2017

Generalnie, co do zasady, do prowadzenia działalności outsourcingowej z zakresu kadr i płac nie jest wymagane posiadanie państwowych, czy...

Czemu warto zdecydować się outsourcing kadrowo-płacowy?

5 kwietnia 2017

Bardzo często dla wielu przedsiębiorców zarządzanie listą płac jest niezwykle czasochłonnym i kosztownym zajęciem. Jest to również ryzyko...

Jak wygląda sporządzanie dokumentów rozliczeniowych?

5 kwietnia 2017

Każdy płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek...