• Usługi księgowe

    Jaki jest podatek od sprzedaży detalicznej?

    Poniżej znajdziesz krótki artykuł zawierający niezbędne informacje dotyczące nowego podatku od sprzedaży detalicznej, wyjaśniamy m.in. kto jest zobowiązany do odprowadzania podatku, jaka jest podstawa opodatkowania, jakie są stawki podatku, jaka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, jak odprowadzać podatek. Przeczytaj go koniecznie! Definicje zawarte w ustawie Zacznijmy od tego, że nowa ustawa, wprowadzająca podatek od sprzedaży detalicznej, posługuje się kilkoma definicjami, i tak,
  • Kadry i płace

    Na czym polega prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej?

    Generalnie, co do zasady, do prowadzenia działalności outsourcingowej z zakresu kadr i płac nie jest wymagane posiadanie państwowych, czy korporacyjnych uprawnień. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej. Przeczytaj go koniecznie! Obsługa kadrowo-płacowa Zacznijmy od tego, że jeżeli obsługa kadrowo-płacowa będzie obejmowała czynności polegające na sporządzaniu deklaracji podatkowych, to wówczas potwierdzenie posiadanych kompetencji