• Kadry i płace

    Jak wygląda sporządzanie dokumentów rozliczeniowych?

    Każdy płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Ponadto płatnik, który wypłaca ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub finansowane z budżetu państwa, podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, w dokumentach wykazuje także wypłacone świadczenia. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący sporządzania dokumentów