Szkolenia

Jak dobrze sformułować cel szkolenia? Część druga!

Zacznijmy od tego, że kiedy na podstawie badań potrzeb szkoleniowych powstanie długookresowy plan wzrostu potencjału ludzkiego, należy zastanowić się, co chcemy uzyskać w wyniku poszczególnych warsztatów. Należy pamiętać, że trening jest tylko jednym z elementów realizacji celu. Istnieją też inne formy wspomagania przedsięwzięcia.

III etap – sprawy organizacyjne

Natomiast kiedy wiemy, jaki cel przed nami stoi i jak wspomagać jego realizację, czas zaplanować ramy organizacyjne zadania. Ponadto osoba zajmująca się stroną organizacyjną zajęć powinna między innymi:

– ustalić skład grup uczestników,

– określić przybliżone terminy i wymiar godzinowy,

– zdecydować, gdzie zorganizować zajęcia (wyjazd do ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego, wykorzystanie własnych pomieszczeń),

– wybrać realizatora treningu (może to być komórka wewnętrzna lub firma szkoleniowa z zewnątrz).

IV etap – kryteria osiągnięcia celu

Już na tym etapie należy wypracować kryteria oceny kursu. Przede wszystkim musimy zastanowić się po czym poznamy, że cel szkolenia został zrealizowany i w jaki sposób będziemy wymagać, by nabyte umiejętności były stosowane? Na pewno wyraźne sformułowanie oczekiwań ułatwi nie tylko dobór formy szkolenia, ale także dobór wyznaczników jego oceny. Oczywiście zadanie to z pewnością jest bardzo trudne, ponieważ konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku.

V etap – pokonywanie przeszkód

Warto wspomnieć także o tym, że problemy, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celu warsztatu, mogą mieć różne przyczyny:

– organizatorzy mogą mieć złe doświadczenia z dotychczasowej współpracy z firmami szkoleniowymi,

– zespół może wykazywać brak entuzjazmu spowodowany niezrozumieniem celowości treningu, proponowanej formy czy niedogodności terminu.

Zdecydowanie w takich przypadkach zasadniczą rolę odgrywają umiejętności dyplomatyczne menedżera personalnego. Chodzi oto, że musi on wcześniej przewidzieć przeszkody natury formalnej i psychologicznej, co pozwoli mu zminimalizować obawy pracowników i sprawić, by idea szkolenia zyskała ogólne poparcie.

VI etap – konsekwencje celu

No cóż, na tym etapie należy zwrócić uwagę na wszystkie konsekwencje zaplanowanego celu – tak pozytywne, jak i negatywne (w stosunku do grupy szkolonej i całego przedsiębiorstwa).

VIII etap – raport szkolenia

Musisz wiedzieć o tym, że raport jest dokumentem tworzonym przez dział personalny lub komórkę do spraw szkoleń dla dyrekcji przedsiębiorstwa oraz firmy szkoleniowej. Przede wszystkim pozwala on ostatecznie sprecyzować cel i przedstawić go komórce decyzyjnej, pomaga wybrać firmę szkoleniową, jest cenną wskazówką przy opracowywaniu programu i formy treningu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *